söndag, 31 May 2020
A+ R A-
×

fel

The webmaster has forbidden your access to this site

Solenergi

Utnyttja solenergin med solfångare

Vi på JEMT AB säljer och installerar solfångare och solceller för att hjälpa dig att ta tillvara på energin som kommer från solen.

Solfångare kombineras ofta med annan värmekälla,  till exempel med en vedpanna, för att tillgodose behovet av varmvatten under sommaren då man inte önskar elda för värmens skull.

Solceller ger dig möjligheten att producera egen elektricitet.

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förny­bar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och sti­gande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag.

Solenergi vinner i längden och är ett självklart val inom en rad olika användningsområden. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet, vilket sker med minimal miljöpåverkan.

Då en solenergianläggning inte har någon driftskostnad att ta hänsyn till bestäms energi­pri­set av kapitalkostnaden. En låg ränta och en lång amorteringstid, eller pengar ur madras­sen, ger ofta bra lönsamhet! Till skillnad från andra energislag har solenergin endast en fast kostnad under avskrivningstiden (oberoende av energiprisändringar) och är helt gratis när anlägg­ningen väl är betald.

Solfångare genererar värme och är främst intressanta där värmebehoven överensstämmer med tillgänglig solinstrålning. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är bra tillämpningsområden. Solvärme är speciellt intressant i de fall den kombineras med biobränslen. Då erhålls nära 100% förnybar värmeförsörjning och solvär­men kan stå för värmeförsörjningen på sommaren när biobränsleanläggningen har lägre verkningsgrad.

Solfångare

 

Solfångare från Effecta

Ta vara på solenergin med solfångare från Effecta!

 

Störst och starkast på solvärme i SverigeEffect orginal 300

Effecta har idag marknadens bredaste sortiment av solsystem för småhus, fastighet, industrier och större solfångarfält. Välj mellan system S, M, L, XL och XXL. Sedan vår första leverans av solfångarsystem i mitten av 70-talet har våra produkter år efter år levererat energi till sina ägare. Grundkomponenternas gedigna konstruktion har knappt förändrats alls, vilket visar på att våra solfångare håller vad de lovar. Verkningsgraden har däremot ökat med över 100% och vi har idag marknadens mest effektiva solgångare. Idag finns det tre typer av solfångare som dominerar marknaden, plan solfångare samt vakuumsolfångare med eller utan reflektorplåt.

Solfångare från Effecta har en livslängd på 40 år och du kommer troligen tjäna in din investering flera gånger om under dess livslängd. Sveriges två största solanläggningar drivs av solfångare från Effecta, Effecta HT.

Det finns goda möjligheter att kombinera solfångare med andra värmesystem, till exempel vedpanna.

 

Ta tillvara på gratis energi

Installerar du solfångare är du nästan oberoende av annan energi under 5-6 månader om året. Som komplement till andra energikällor är det optimalt eftersom solen är som bäst då t.ex. en värmepanna har som sämst verkningsgrad. Därför blir ofta bränslebesparingen större än vad energideklarationen från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut anger.

 

Hur väljer jag rätt solfångare?

Utbudet av solfångare på marknaden är stort. På senare år har det tillkommit många oseriösa aktörer på marknaden som har mindre lämpade produkter. Du kan läsa mer om Effecta och deras produkter under valet "Leverantörer" i menyn ovan. Kontakta JEMT AB så hjälper vi dig att välja rätt.

 

Solceller

solcellerProducera din egen el med solceller från Effecta!Effect orginal 300

 Förenklat kan man säga att det finns två typer av solcellsmoduler. Den mest förekommande är den polykrystallina solcellen. Den har en något lägre effekt än den monokristallina solcellen men kostar samtidigt mindre vilket ger en bättre totalekonomi sett till kostnad per watt som är beräkningsmodellen. De gånger monokristallinpaneler exempelvis är bäst är vid små takytor där vikten av att uppnå en totaleffekt är större än totalekonomin över livscykeln. Det är lätt att se skillnad på Mono respektive Polymoduler, Polykristallinpaneler har en blåaktig ton medans en Monokristallinpanel är helt svart.

En solcellspanel oavsett om den är av monokristallin eller polykristallintyp producerar elektricitet från solens instrålning via kiselelement som generar likström. Eftersom alla hushåll och elnät använder växelström behövs en inverter som omvandlar likström till växelström och strömmen som panelen skapat kan sedan användas antingen direkt i fastigheten när behov finns eller skickas ut i nätet när det finns överskott i produktionen. Givetvis sker detta helt automatiskt utan något som helst behov av övervakning. Det är även möjligt att använda likströmmen till att ladda batterier för att driva system som är utanför nät. Med dagens LED belysning och annan 12V teknik är det möjligt att få många funktioner fullt fungerande i system som är utom nät eller "Off grid" som de kallas.


Livslängden på en solcellspanel är 30-40 år och kräver ingen service eller något underhåll, det är helt enkelt en investering som görs med en kostnadsfri avkastning under en mycket lång tid. Panelens verkningsgrad är så hög som 80% efter 25 år. Solcellstekniken är ny för allmänheten men har funnits i mer än femtio år där kanske ett av de tidigast uppmärksammade användningsområdena var att driva satelliters elbehov. 

Vi erbjuder endast solceller av högsta kvalitet! Leverantörer av våra solceller är Solarwatt och LG.

Hur många moduler?

Hur stor solcellsanläggning behöver du? Vill du minska din elförbrukning på sommarhalvåret eller har du ett bra elavtal och tänker sälja så mycket solel som det bara går. Generellt kan man säga att installerar du solceller som har en Wp på en kW kommer den att leverera ungefär 1000 kWh ström. Bor du i mörkaste skogen kanske siffran är 950 bor du vid kusten 1030 kWh. En kvm polykristallin modul genererar 150-160 kWh/år om 5000 kWh är lämpligt för ditt hushåll behöver du montera ungefär 32 kvm.

 

Bygglov

Det kan behövas bygglov för solceller i din kommun. Är du osäker ta kontakt med bygglovsenheten för att undvika framtida problem.

 

Väderstreck

Att ha en bra vinkel och lutning mot solen är givetvis en förutsättning för att systemet skall fungera optimalt. Du kan montera solcellsmodulerna i de flesta vinklar men tänk på att kompensera med fler moduler vid behov.

 

Skugga

Hur ser det ut i omgivningen där modulerna är tankta att monteras, finns skuggande träd, skorstenar eller takkupor? Skugga påverkar ditt årsutbyte så försök undika detta i största möjliga mån. Kanske är det dags att ta ner den gamla björken ändå.

 

Föranmälan

Gör en föranmälan om installation av solceller till ditt elbolag så din elmätare byts i tid. Om det inte föreligger några speciella hinder är ditt elbolag skylldiga att byta din nuvarande elmätare mot en som raknar av hur mycket solel som skickas ut på elnätet. Om du behöver uppgifter till din föranmälan hjälper vi givetvis dig med dessa.

 

Huvudsäkringen

Din fastighet har i dag en huvudsäkring. Tänk på att inte montera upp mer solceller än vad säkringarna klarar av att hantera. T.ex. om du har en 16A säkring bör du inte installera mer än 10 kWp solceller.

 

Vilken solcellsmodul passar dig?

Om du väljer en Mono eller Polykristallin solcellsmodul spelar egentligen ingen roll. Båda typerna fungerar i olika förutsättningar. Har du ont om takyta och vill få ut maximalt med energi är det lämpligt med en Monopanel då dessa är effektivare, men också något dyrare. Panelerna har ju även olika färg och utseende. Polykristallinpaneler har en blåaktig ton medans en Monokristallinpanel är helt svart. Vilken är snyggast på ditt tak? 

 

Takfästen

Montagedetaljer och takinfästningen är kanske det viktigaste i hela anläggningen. Ett dåligt fäste som korriderar med tiden är rent av livsfarligt. Effecta har bara fästdetaljer av högsta kvalitet, dessutom har vi en lösning för alla tak oavsett om de är plana, tegel, plåt. Du kanske inte har någon takyta alls då fixar vi stativ som du kan ställa på marken.

 

Kontakta JEMT Vatten och Värme för mer information om solceller!

Kontakta oss

 

063-1310100640-38010

service@jemt.se