söndag, 31 May 2020
A+ R A-
×

fel

The webmaster has forbidden your access to this site

Värmepannor

Flis-, pellets- och vedpannor för både den mindre fastigheten och för större industrier

Vi på JEMT AB projekterar, säljer, installerar, servar och reparerar alla typer av värmepannor, såsom:

Vedpannor
Flispannor
Pelletspannor

Vi säljer enbart produkter av högsta kvalitet och våra leverantörer CTC, Effecta och Hargassner är erkända som några av de bästa aktörerna på marknaden. Produkterna är driftsäkra, energibesparande med hög verkningsgrad och ligger miljömässigt i framkant.
Vi kan erbjuda värmepannor både för den mindre fastigheten och för större industrier.

Vi utför även arbeten på andra märken utifrån kundens behov och önskemål.

 

Hur underhåller jag min värmepanna?

Du bör regelbundet låta en fackman se över din panna. Exakt hur ofta beror på flera faktorer. Kontakta oss för information.

 

Pelletspannor

 

Vi säljer pelletspannor från Hargassner, CTC och Effecta samt ombesörjer alla steg från projektering till service och reparation

 

Miljövänligt och ekonomiskt alternativ

Med mijlön i åtanke så är pellets ett mer miljövänligt alternativ än t.ex. fossila bränslen samt el, eftersom pellets är ett miljöneutralt uppvärmningsalternativ. Pellets är ett rent biobränsle, tillverkat av träspån, och ger inga tillskott av växthusgaser vid förbränning. Ekonomiskt är pellets billigare än olja och el och i många fall billigare än bergvärme om man räknar till helhetsdriften. Pellets ger ofta även fördelen att den ger ett bättre källarklimat i hus där pannan står i källaren. Speciellt i äldre hus med självdrag så bygger inneklimatet på att det finns en varm skorsten i mitten på huset där drag skapas. Luften i källaren förbättras samt att luften cirkulerar bättre av luftförbrukningen av brännare. Är huset dessutom byggt för att ha en varm skorsten och eldstad som ventilation så kan man få stora fuktproblem om man plockar bort sin eldstad. Pellets ger alltid en jämn och skön värme för hela huset och blir bara bättre och bättre desto kallare det är ute!

 

Pelletspannor från HargassnerPelletspanna från Hargassner

Hargassner partnerHargassners pelletspannor är redan från början utveckalde som pelletspannor med riktiga keramikinklädda förbränningskammare och helautomatisk drift direkt från bulkförrådet till askutmatningen i asklådan som du enkelt tömmer som gödsel i trädgården.
Vi har många olika lösningar för bulkförråd, olika typer av utmatningsskruvar och förrådstyper. Tack vare pannans inbyggda vaccumsugsystem kan dörröppningar och mellanliggande rum lätt korsas och förrådet kan placeras upp till 30meter ifrån pannan

Hargassner HSV är en av världens effektivaste pelletspannor med modulerande effekt, en verkninsgrad på över 95% och miljövärden som ligger över 100 gånger under de svenska miljökraven.A utomatisk justering efter pelletskvalitét.
Lambdasondsstyrd förbränning för lägsta bränsleförbrukning och automatisk omställning efter olika pelletsleverantörer 6 eller 8mm.

Enkel touchdisplay
Pedagogisk styrning av pannan och hela värmesystemet från touchdisplayen eller via fjärrstyrning.

Hargassner erbjuder pelletslösningar upp till 600 kW.

 

 

Pelletspannor från EffectaPelletspanna från Effecta

Effecta VIP återförsäljareVill du ha en svensk panna med en hög verkningsgrad, så kan Effecta vara rätt val för dig. Med Effectas pelletspannor och brännare krävs minimalt med skötsel. Effecta Komplett med automatisk rengjöring av brännaren kräver uraskning efter ca: 3 ton eller 1-2 gånger/år på en normal villa. Effectas pelletsbrännare Supra finns med Aero som tillval och har då samma långa gångtid som Effecta Komplett. Påfyllning av pellets sker antingen via ett mindre förråd där man 1 gång/vecka häller i pellets eller via ett stort bulkförråd som fylls av bulkbil som blåser in pellets.

 Effecta erbjuder pelletspannor upp till 35 kW.

 

Pelletspannor från CTC

CTC PartnerPelletspanan från CTCEn ny, komplett pelletspanna från CTC har en verkningsgrad på över 90 %. Alltså nästan all energi som används i processen i våra pelletspannor återvinns till värmeenergi för ditt hem. I  Sverige finns det fortfarande villor som värms med oljepannor. En del väljer att byta ut sin oljepanna helt. Andra att installera en pelletsbrännare på sin befintliga panna. Det är visserligen ett steg i rätt riktning, men tänk då på att verkningsgraden kan bli så låg som 50–60 %. Vad du än föredrar så kan JEMT  hjälpa dig fram till en lösning som passar ditt hus. Oavsett om du väljer en pelletspanna som en heltäckande lösning eller som ett komplement så har vi möjlighet att lösa detta.

CTC erbjuder pelletspannor upp till 20 kW.

 

Vilken panna är rätt för dig och din fastighet?

Du kan läsa mer om respektive företag och deras produkter under valet "Leverantörer" i menyn ovan.

Vi på JEMT hjälper dig att utifrån dina och din fastighets behov och förutsättningar komma fram till vilken pelletspanna som är rätt för dig. Detta beror till stor del på fastighetens förutsättning, men vi har även koll på eventuella produktuppdateringar eller aktuella erbjudande från respektive leverantör.

Kontakta oss för ett besök på plats i gällande fastighet och kostnadsfri offert.

 

 

 

 

Flispannor

 

Vi säljer flispannor från Hargassner samt ombesörjer alla steg från projektering till service och reparation

Flispannor från Hargassner

Hargassner PartnerFlispannor från HargassnerJEMT Vatten och Värme är återförsäljare åt  Österrikiska Hargassner och kan därmed erbjuda några av marknadens effektivaste och energisnålaste flispannor. Österrike ligger i framkant i utvecklingen inom biobränsle, och Hargassner är sedan starten 1984 en av europas ledande tillverkare av biobränslepannor av absolut högsta kvalitét, med över 80 000 pannor i drift.

Österrikisk byggkvalitét och värmeteknik för framtiden. Försäljning, Reservdelar och Support på Svenska.

Flispannorna finns för både villa- och industrifastigheter.

Som certifierad HARGASSNER PARTNER är JEMT AB mer än bara en återförsäljare. Vi har utbildad personal som är behörig att utföra uppstarter och service av Hargassners produkter. Alla partners har aktuell utbildning på Hargassners produkter och kan hjälpa dig hela vägen från projektering och installation av anläggningen till framtida service.

Under "Leverantörer" i menyn ovan kan du läsa mer om Hargassner och deras produkter.

Vi har flera referensanläggningar i Jämtland. Kontakta oss gärna på 0640-38010 för information och offert.

 

 

 

 

 

Vedpannor

 

Vi säljer vedpannor från Hargassner, CTC och Effecta samt ombesörjer alla steg från projektering till service och reparation

 

CTC partner green no shade XSEffect orginal 300Hargassner PartnerVedeldning med hög verkningsgrad och maximal besparing

Vedpannor är för många den absolut mest fördelaktiga uppvärmningen rent ekonomiskt, med en verkningsgrad på upp till 93%.Vedpanna från CTC

Genom våra avtal med CTC; Hargassner  och Effecta kan vi erbjuda några av de bästa vedpannorna som finns på den svenska marknaden. Samtliga företag ligger i framkant i utvecklingen och erbjuder pannor som klarar de högsta kraven gällande kvalitet, miljö, design, förbränning och säkerhet.

Samtliga tre företag erbjuder vedpannor med hög verkningsgrad, som är enkla att sota. Vedpannorna har en rejäl och snygg genomtänkt konstruktion för att redan idag möta framtidens krav vad det gäller kvalitet, miljö och funktion.

Samtliga företag har flera olika vedpannor att välja mellan, för att bäst kunna möta behov, önskemål och förutsättningar.Vedpanna från Effecta

 

 

Vilken panna är rätt för dig och din fastighet?

Under "Leverantörer" i menyn ovan kan du läsa mer om både CTC, Hargassner och Effecta samt deras produkter. JEMT AB hjälper dig att välja rätt panna utifrån dina och din fastighets behov och förutsättningar. Ofta är det fastighetens storlek och förutsättningar som styr valet av produkt, men vi på JEMT har även koll på eventuella produktuppdateringar eller aktuella erbjudande från respektive leverantör.Vedpanna från Hargassner

Många av vedpannorna ger dig möjlighet att komplettera med andra värmekällor.

 

 

Kontakta oss

 

063-1310100640-38010

service@jemt.se