Dessa bilder är våra och går alltså att använda om de passar in någonstans. Det finns fler bilder men dessa har jag plockat bort då de innehåller personal som ej längre finns kvar på företaget.