Klimatklivet för investeringsstöd

I framtiden finns inte utrymme för att använda fossila bränslen för uppvärmning och tillverkning. Genom att byta till biobränsle minskar energikostnaderna och verksamhetens miljöpåverkan reduceras radikalt. Redan idag finns det många företag och andra verksamheter som ställer höga krav på sina underleverantörer när det gäller miljövänlig och hållbar produktion.

Klimatklivet är Regeringens och Naturvårdsverkets investeringsstöd för åtgärder som minskar koldioxidutsläppen. Här kan bland annat verksamheter som vill konvertera från fossila bränslen till förnybar energi ansöka om ekonomiskt bidrag till sin investering. Som företag eller annan verksamhet kan du få stor hjälp och få investeringen delfinansierad.

Vem kan få stöd?

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Har din verksamhet råd att inte vara fossilfri?

Kontakta oss för information så hjälper vi dig!

På Naturvårdsverkets sida kan du läsa mer om Klimatklivet.