Vill du göra en insats för både miljön och din fastighet, och samtidigt gynna din plånbok? Är det ens möjligt? Läs mer här om miljösmart och ekonomisk uppvärmning, som vi på JEMT Vatten och Värme kan hjälpa dig med, så ska du se att det faktiskt är så.

Tillhör du de som fortfarande värmer sin fastighet med olja? Då ska du läsa vidare!

Visste du att om du har en oljeförbrukning på 100 kubik så släpper du ut 288 ton koldioxid i atmosfären. Skulle du istället övergå till att elda med pellets så blir motsvarande utsläpp istället 19 ton. Det innebär en ofattbart minskning av utsläppet med hela 269 ton!

Biobränsle som tex flis och pellets är en s k förnyelsebar energikälla, en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp. Biobränslen är koldioxidneutrala, vilket betyder att koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen balanseras av tillväxt i naturen och därför inte bidrar till växthuseffekten. Detta till skillnad från de fossila bränslena (tex olja) som har varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år.

Genom att övergå till biovärme gör du alltså miljön en stor tjänst, och bidrar till att försöka nå Sveriges miljömål (som du kan läsa mer om här). Samtidigt får du ett modernt uppvärmningssystem till din fastighet, där du på några år kan ha sparat in hela din investeringskostnad och därefter alltså sparar pengar varje år jämfört med vad du betalar idag.
Har du dessutom någon form av verksamhet kan det finnas möjlighet att söka stöd genom Klimatklivet.

De pannor vi säljer är förstklassiga pannor, som är både lättskötta och driftsäkra. Skulle du mot förmodan få problem, så har vi jour dygnet runt, årets alla dagar. Detta innebär att du alltid kan få prata med någon i vår personal och vid behov så åker vi även ut, vilket vi är ganska ensamma om. En trygghet som många av våra kunder uppskattar!

Läs mer om de pannor vi säljer och installerar hos Hargassner och Effecta.

Vi kan även övervaka din panna digitalt för att kunna ha en ständig överblick över driften. Vi kan även hjälpa dig med återkommande service och eventuella reparationer för att du ska få så mycket som möjligt ut av din panna.

Kontakta Martin för att diskutera vidare hur vi kan möta dina behov och önskemål utifrån din fastighets förutsättningar, både ekonomiskt och miljösmart med ett långsiktigt perspektiv.
0640-38010

Miljösmart och ekonomisk uppvärmning med JEMT Vatten och Värme
Miljösmart och ekonomisk uppvärmning med JEMT Vatten och Värme
Miljösmart och ekonomisk uppvärmning med JEMT Vatten och Värme
Märkt på: