Bergvärme-, sjövärme och jordvärmepumpar

Med en bergvärmepump  kan du spara upp till 85 % av din uppvärmningskostnad. Bergvärmepumpen använder solenergin som lagrats i berg, mark och sjö. Den energi som används är gratis, miljövänlig och hjälper till att minska utsläppen av CO₂.  Det är samma pump som används oavsett om du väljer bergvärme, sjövärme eller jordvärme. Skillnaden är hur man kommer åt energin.

För att komma åt denna energiresurs, placeras en vätskefylld kollektorslang i berget, marken eller sjön. I berget borras ett hål på 100-200 meter och i marken och sjön placeras en 300-500 meter lång slang. Den cirkulerande vätskan i slangen värms upp av den lagrade solvärmen. Vätskan passerar genom värmepumpen där kompressorn höjer temperaturen med hjälp av köldmedium och värmeväxlare i ett slutet system. Värmepumpen fördelar därefter värmen till husets värmesystem.
Att installera en sådan värmepump är en smart lösning för en effektiv uppvärmning av din fastighet. Våra bergvärmepumpar är tillverkade för en effektiv och bekväm försörjning av värme, kyla och varmvatten. Med en bergvärmepump kan du minska dina energikostnader samtidigt som energikällan både är kostnadsfri samt miljövänlig. Att installera en förnyelsebar energikälla som bergvärme är både ett miljövänligt och ett smart ekonomiskt val.

Fördelar med att installera bergvärme
Att installera bergvärme är både pålitligt och bekymmersfritt. Bergvärmepumpar sköter sig enkelt av sig själva och höjer dessutom värdet på ditt hus. En bergvärmepump använder solenergin som lagrats i berg, mark och sjö. Den energi som används är därför gratis, miljövänlig och hjälper dessutom till att minska utsläppen av CO₂. Med en bergvärmepump kan du spara upp till 85 % av din uppvärmningskostnad. En annan fördel med att installera bergvärme är att det går att kombinera med andra värmekällor som solvärme.

Vi säljer värmepumpar från CTC. Läs mer om deras produkter på deras hemsida, som du hittar under “samarbetspartners längst ner på sidan.

Luft/vattenvärmepumpar

Med en luft/vattenvärmepump sparar du upp till 75 % av din uppvärmningskostnad.
Den energi som används är gratis, miljövänlig och hjälper till att minska utsläppen av CO₂.

Vi erbjuder två typer av luft/vattenvärmepumpar, båda från CTC.
Varvtalsstyrda värmepumpar och värmepumpar med start- och stoppfunktion.

CTC EcoAir 600 serien är nyutvecklade värmepumpar som har varvtalsstyrd kompressor och anpassar sig till husets effektbehov. När det krävs mer värme eller varmvatten ökar värmepumpen effekten och när det behövs mindre går den ner på lägre varv.

CTC EcoAir 400 serien är konventionella värmepumpar som värmer huset och varmvattnet via en kompressor med start- och stoppfunktion (on/off-typ). En konventionell on/off värmepump är lite billigare men ger i sin tur en lite lägre besparing än en varvtalsstyrd värmepump.

Läs mer om dessa produkter på CTCs hemsida, som du hittar under “samarbetspartners längst ner på sidan.

Luft/luftvärmepumpar

En luftvärmepump tar energin från utomhusluften och använder den  för att värma eller kyla inomhusluften.
Genom att hämta energin och utvinna värme och kyla effektivt kan dina kostnader minska med upp till ca 75 procent. Viktigt att veta är att luftvärmepumpen är som minst effektiv när det är som kallast utomhus, och är därför sällan lämplig som enda uppvärmning. Däremot kan den vara ett bra tillskott för att sänka dina uppvärmningskostnader om du till exempel har direktverkande el.
En luftvärmepump kan även användas för att kyla inomhusluften vilket kan vara uppskattat under riktigt varma sommardagar.

Vi säljer och installerar luftvärmepumpar främst från Mitsubishi och Panasonic.

Lämna ett svar