Varför ska man övergå till biobränsle?

Sveriges Riksdag har beslutat om ett antal miljömål för att Sverige skall bli världens första fossilfria land 2045 och då inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Biobränsle som tex flis och pellets är en s k förnyelsebar energikälla, en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp. Biobränslen är koldioxidneutrala, vilket betyder att koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen balanseras av tillväxt i naturen och därför inte bidrar till växthuseffekten, till skillnad från de fossila bränslena som har varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år.
Som en jämförelse så släpper du ut hela 288 ton koldioxid per år om du har en oljeförbrukning på 100 m3. Eldar du istället med pellets så blir istället utsläppet av koldioxid 19 ton. Detta innebär en ofattbar minskning av utsläppet med 269 ton per år!

Använder ditt företag olja, gas eller el för uppvärmning eller tillverkning idag så släpper du inte bara ut för mycket koldioxid utan du betalar dessutom sannolikt för mycket för din energi.
Att spara pengar och samtidigt sänka koldioxidutsläppen drastiskt är inte bara fullt möjligt med dagens teknik utan ett måste för en hållbar framtid.

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

 

Klimatklivet för investeringsstöd

Klimatklivet är Regeringens och Naturvårdsverkets investeringsstöd för åtgärder som minskar koldioxidutsläppen. Här kan bl a företag som vill konvertera från fossila bränslen till förnybar energi ansöka om ekonomiskt bidrag till sin investering.  Som företag kan du till stor del få investeringen delfinansierad.

I en framtid finns inte utrymme för att använda fossila bränslen för uppvärmning och tillverkning. Genom ett byta till biobränsle minskar energikostnaderna och företagets miljöpåverkan reduceras radikalt. Redan idag finns det många företag som ställer höga krav på sina underleverantörer när det gäller miljövänlig och hållbar produktion.

Har ditt företag råd att inte vara fossilfritt?

På Naturvårdsverkets sida kan du läsa mer om Klimatklivet. Kontakta oss för information så hjälper vi dig. 

Biovärme - vägen framåt
Biobränsle som till exempel flis och pellets är en förnyelsebar energikälla och ingår i naturens kretslopp.

Lämna ett svar