Varför ska man övergå till biobränsle?

Sveriges Riksdag har beslutat om ett antal miljömål för att Sverige skall bli världens första fossilfria land 2045 och då inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Biobränsle som tex flis och pellets är en s k förnyelsebar energikälla, en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp. Biobränslen är koldioxidneutrala, vilket betyder att koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen balanseras av tillväxt i naturen och därför inte bidrar till växthuseffekten, till skillnad från de fossila bränslena som har varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år.
Som en jämförelse så släpper du ut hela 288 ton koldioxid per år om du har en oljeförbrukning på 100 m3. Eldar du istället med pellets så blir istället utsläppet av koldioxid 19 ton. Detta innebär en ofattbar minskning av utsläppet med 269 ton per år!

Använder ditt företag olja, gas eller el för uppvärmning eller tillverkning idag så släpper du inte bara ut för mycket koldioxid utan du betalar dessutom sannolikt för mycket för din energi.
Att spara pengar och samtidigt sänka koldioxidutsläppen drastiskt är inte bara fullt möjligt med dagens teknik utan ett måste för en hållbar framtid.

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Biovärme - vägen framåt
Biobränsle som till exempel flis och pellets är en förnyelsebar energikälla och ingår i naturens kretslopp.