Miljösmart och ekonomisk uppvärmning med JEMT Vatten och Värme

Miljösmart och ekonomisk uppvärmning med JEMT Vatten och Värme

Vill du göra en insats för både miljön och din fastighet, och samtidigt gynna din plånbok? Är det ens möjligt? Läs mer här om miljösmart och ekonomisk uppvärmning, som vi på JEMT Vatten och Värme kan hjälpa dig med, så ska du se att det faktiskt är så. Tillhör du de som fortfarande värmer sin fastighet med olja? Då ska du läsa vidare! Visste du att om du har en oljeförbrukning på 100 kubik så släpper du ut 288 ton koldioxid i atmosfären. Skulle du istället övergå till att elda med pellets så blir motsvarande utsläpp istället 19 ton. Det innebär en ofattbart minskning av utsläppet med hela 269 ton! Biobränsle som tex flis och pellets är en s k förnyelsebar energikälla, en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp. Biobränslen är koldioxidneutrala, vilket betyder att koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen balanseras av tillväxt i naturen och därför inte bidrar till växthuseffekten. Detta till skillnad från de fossila bränslena (tex olja) som har varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år. Genom att övergå till biovärme gör du alltså miljön en stor tjänst, och bidrar till att försöka nå Sveriges miljömål (som du kan läsa mer om här). Samtidigt får du