Vi har lång erfarenhet av uppvärmning, och både säljer, installerar och reparerar  följande:

  • flispannor
  • pelletspannor
  • vedpannor
  • värmepumpar (bergvärme, solvärme, sjövärme, luft/luft och luft/vatten)
  • solfångare

Vi har mycket goda kunskaper om uppvärmning av både det lilla fritidshuset och den större industrilokalen. Vad som utmärker oss är att vi utgår inte  bara ifrån kundens behov och önskemål utan även är noga med att titta på fastighetens förutsättningar för att hitta den mest effektiva lösningen. Vi kan leverera kompletta lösningar och önskar man så samordnar vi till exempel borrning vid installation av bergvärmepump och bygge av pelletsförråd vid installation av pelletspanna. Vi har goda kontakter med andra hantverkare och även om du själv vill ombesörja detta så förmedlar vi gärna kontakt.

Vi arbetar med miljövänliga uppvärmningsalternativ.  Du kan läsa mer om Sverige miljömål här. Biobränsle som tex flis och pellets är en s k förnyelsebar energikälla, en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp. Biobränslen är koldioxidneutrala, vilket betyder att koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen balanseras av tillväxt i naturen och därför inte bidrar till växthuseffekten, till skillnad från de fossila bränslena som har varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år.
Som en jämförelse så släpper du ut hela 288 ton koldioxid per år om du har en oljeförbrukning på 100 m3. Eldar du istället med pellets så blir istället utsläppet av koldioxid 19 ton. Detta innebär en ofattbar minskning av utsläppet med 269 ton per år!

Vi erbjuder förstklassiga produkter från Hargassner, en österrikisk tillverkare av flis- pellets-  och vedpannor, samt Effekta och CTC, som är två svenska tillverkare med flera olika lösningar. Samtliga produkter är otroligt driftsäkra, lättskötta och användarvänliga, vilket är en av anledningarna till att vi valt att arbeta med just dessa. 
Du hittar mer information om våra leverantörer och deras produkter på deras hemsidor, och länkarna dit hittar du längst ner på sidan under “Samarbetspartners”.

Vi kan oftast även hjälpa dig med produkter från andra tillverkare. Kontakta oss för information.

 Prata med oss så hjälper vi dig att komma fram till vilken produkt som bäst lämpar sig för just din anläggning!

Vi kan med fördel hjälpa er med alla former av felsökning, service och intrimning av bioenergianläggningar. Vi erbjuder serviceavtal och hjälper dig att hålla koll på det löpande underhållet.

PS. Du vet väl att man som företag ibland kan söka bidrag för att investera i miljövänliga uppvärmningsalternativ? Kontakta oss så får du veta mer eller läs mer om Klimatklivet här!