Luftvärme, bergvärme, sjövärme eller jordvärme som uppvärmning?

JEMT Vatten och Värme installerar alla olika värmepumpar. Liksom allt vi säljer så är både pumpar och installationsmaterial av högsta kvalitet, och främst installerar vi värmepumpar från CTC och Mitsubishi.  Gemensamt för de olika typerna av värmepump är att du utvinner värme  som lagrats i berg, mark, vatten eller luft. Med hjälp av smart och energieffektiv teknik överförs energin till din bostad vilket sänker dina uppvärmningskostnader jämfört med till exempel direktverkande el.

Kontakta JEMT Vatten och Värme för rätt värmepump för din fastighet!

Vilken värmepump ska jag välja och varför ska jag välja JEMT Vatten och Värme?

Bergvärmepump, jordvärmepump eller sjövärmepump

Bergvärme, jordvärme och sjövärme fungerar i princip på samma sätt när det gäller uppvärmning av fastigheter, och skillnaden är varifrån din värmepump hämtar energin. Man använder samma typ av värmepump vid alla dessa alternativ och tittar alltså på vilka förutsättningar som finns där du bor och vad som är mest ekonomiskt för dig.

  • Bor du exempelvis vid en sjö så kanske sjövärme kan vara ett alternativ. Då hämtas värmen från en slinga nedsänkt i vatten.
  • Har du en större yta nära fastigheten tex stor gräsmatta eller åkermark så kanske jordvärme är det mest förmånliga alternativet. Då hämtas värmen från en slinga som grävs ner under markytan.
  • I ett tredje fall kanske man behöver titta på bergvärme. Då hämtas värmen från ett eller flera borrhål i berggrunden.

Luftvärmepumpar: luft/luft eller luft/vatten

Vad gäller luftvärme så finns vidare alternativen luft/luft och luft/vatten.  Gemensamt för båda dessa luftvärmepumpar är att båda extraherar energi från utomhusluften.

  • Luft/luft värmepumpar levererar varm eller kall luft direkt i en byggnad med en fläkt som blåser luft ur innerdelen.
    Om du redan har en luft/luftvärmepump, klicka här för tips om hur du sköter om din värmepump!
  • Luft/vatten värmepumpar gör detsamma, men överför värmen till ett vattenburet system med en plattväxlare och fördelar denna värme genom vattenburen golvvärme och/eller radiatorer. Dessutom kan en luft/vatten värmepump användas för att värma kranvattnet i huset.
JEMT Vatten och Värme  installerar en hel del olika värmepumpar. Liksom allt  vi säljer så är både pumpar och installationsmaterial av högsta kvalitet, och främst installerar vi värmepumpar från CTC och Mitsubishi

Är du osäker på vilken uppvärmning som är rätt för DIG och DIN fastighet?

Kontakta oss på 0640-38010 så hjälper vid dig med för- och nackdelar med de olika alternativen. Vid behov kommer vi på besök för att bilda oss en uppfattning om din fastighet och de förutsättningar som finns!